Членови

Здравев Ристо

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Урбанистичко планирање
0.0328
Членство платено до: Февруари 2011


Здравев Славче

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.1500
Заштита при работа и противпожарна заштита
9.0117
Членство платено до: Јануари 2015


Здравева Роза

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Урбанистичко планирање
0.0410
Архитектура
1.1360
Членство платено до: Јануари 2013


Здравевски Владо

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.1010
Членство платено до: Октомври 2011


Здравевски Заре

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Електротехника
4.0503
Членство платено до: Октомври 2014


Здравевски Златко

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.0988
Членство платено до: Октомври 2011


Здравески Александар

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.1422


Здравков Иванов Климент

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
СЛ.0235
Членство платено до: Февруари 2015


Здравков Захариев Калин

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
СЛ.0236
Членство платено до: Февруари 2015


Здравкова Светлана

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.1096
Членство платено до: Мај 2015


Здравковиќ Небојша

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Електротехника
4.0628
Членство платено до: Март 2011


Здравковска ВикторијаЗдравковска Лепа

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Машинство
3.0588
Членство платено до: Јули 2011


Здравковски Никола

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Електротехника
4.0161
Членство платено до: Март 2011


Здравковски Раде

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Машинство
3.0739
Членство платено до: Мај 2013


Зејнели М-р Шинаси

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.0296
Заштита при работа и противпожарна заштита
9.0283
Членство платено до: Јануари 2015


Зекир Астрит

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.1672
Членство платено до: Октомври 2011


Зекмановска Милена

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.1809
Членство платено до: Февруари 2015


Зекмановски Васил

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.0175
Членство платено до: Ноември 2013


Зекмановски Коста

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.0328
Членство платено до: Јануари 2015