Членови

Зекир Астрит

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.1672
Членство платено до: Октомври 2011


Зекмановска Милена

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.1809
Членство платено до: Февруари 2015


Зекмановски Васил

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.0175
Членство платено до: Ноември 2013


Зекмановски Коста

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.0328
Членство платено до: Јануари 2015


Зелениковска Александра

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.2031
Членство платено до: Мај 2015


Зелениковски Димитрија

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.0247
Членство платено до: Јануари 2014


Зељковиќ Магдалена

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
СЛ.0017
Членство платено до: Мај 2014


Зенгоски Љупчо

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Електротехника
4.0936


Зенделова Весна

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Урбанистичко планирање
0.0329
Архитектура
1.1416
Членство платено до: Март 2014


Зенделски Дејан

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.0557
Членство платено до: Февруари 2014


Зенку Имер

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Електротехника
4.0573
Членство платено до: Декември 2014


Зероски Киро

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.0858
Членство платено до: Март 2015


Зеќири Бетим

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.1659
Членство платено до: Ноември 2012


Зеќири Ндерим

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Електротехника
4.0524
Членство платено до: Ноември 2010


Зечевиќ Дејан

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.1143
Членство платено до: Јуни 2015


Зиба Енвер

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Електротехника
4.0477
Членство платено до: Септември 2014


Зиба Садула

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.1828
Членство платено до: Декември 2013


Зибери Агим

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.1996
Членство платено до: Декември 2014


Зибери Азиз

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.2014
Членство платено до: Март 2015


Зивковски Љубиша

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.1593
Членство платено до: Април 2011