Членови

Зафировска Лидија

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.1555


Зафировска Лилјана

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.0233
Членство платено до: Јануари 2015


Зафировска Марина

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.1522
Членство платено до: Ноември 2011


Зафировска Марта

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.1869
Членство платено до: Септември 2014


Зафировска Наташа

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Машинство
3.0672
Членство платено до: Март 2014


Зафировски Златко

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.1237
Членство платено до: Јули 2015


Зафировски Иван

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.0686
Членство платено до: Февруари 2015


Зафировски Илчо

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.0082
Членство платено до: Март 2011


Зафировски Кирчо

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.0867
Членство платено до: Март 2014


Зафировски Нинослав

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.0469
Членство платено до: Ноември 2013


Зафировски Петар

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.0292
Членство платено до: Јануари 2015


Зафировски Раде

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Машинство
3.0594
Членство платено до: Јули 2012


Захариев Љупчо

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Машинство
3.0461
Членство платено до: Декември 2014


Зашаровски Весна

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.1441
Членство платено до: Декември 2015


Зашаровски Владо

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.1440
Членство платено до: Декември 2015


Здравев Благој

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.0118
Членство платено до: Ноември 2015


Здравев Здравко

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.1810
Членство платено до: Февруари 2015


Здравев Ристо

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Урбанистичко планирање
0.0328
Членство платено до: Февруари 2011


Здравев Славче

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.1500
Заштита при работа и противпожарна заштита
9.0117
Членство платено до: Јануари 2015


Здравева Роза

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Урбанистичко планирање
0.0410
Архитектура
1.1360
Членство платено до: Јануари 2013