Членови

Златеска Виолета

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.1780
Членство платено до: Август 2013


Златеска Елена

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.1784
Членство платено до: Октомври 2013


Златески Владимир

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.0856
Членство платено до: Октомври 2012


Златески Горан

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.1554
Членство платено до: Март 2013


Златески м-р Александар

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.2021


Златески Петар

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.0216
Членство платено до: Мај 2011


Златков Ристо

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Електротехника
4.0778
Членство платено до: Март 2015


Златковски Драгиша

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Електротехника
4.0638
Членство платено до: Март 2015


Змејковски Петар

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.1307
Членство платено до: Март 2011


Зографска Беличанец Панда

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.0116
Членство платено до: Јули 2011


Зографски Александар

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Машинство
3.0471
Членство платено до: Јануари 2014


Зорко Анастасија

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Урбанистичко планирање
0.0429
Архитектура
1.1547
Членство платено до: Февруари 2014


Зулбеари Неџади

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Урбанистичко планирање
0.0015
Архитектура
1.1114
Членство платено до: Септември 2014


Ибраим Иљат

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.0784
Членство платено до: Март 2015


Ибраими АвмиИбраими Авни

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Урбанистичко планирање
0.0354
Архитектура
1.1214
Членство платено до: Јули 2010


Ибраими Илир

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.1300
Членство платено до: Јуни 2013


Ибраими Ќазим

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Електротехника
4.0395
Членство платено до: Јуни 2014


Ибраими Шпресим

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.1753
Членство платено до: Април 2014


Иван Кубс Дарил

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
СЛ.0031
Членство платено до: Август 2011