Членови

Живковиќ Емилија

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.1120
Членство платено до: Јули 2011


Живковиќ Ненад

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.1117
Членство платено до: Мај 2010


Живковиќ Предраг

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
СЛ.0140
Членство платено до: Јануари 2015


Живковски Слободан

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.0261
Членство платено до: Декември 2013


Жилеска-Панчовска Д-р Валентина

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.0617
Членство платено до: Февруари 2015


Жупаниќ Хинко

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Машинство
СЛ.0026
Членство платено до: Јуни 2011


Жупаноски Лазар

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.1537
Членство платено до: Февруари 2011


Журовски Александар

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.1878
Членство платено до: Јули 2013


Журовски Никола

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.0028
Членство платено до: Ноември 2015


Забазновски Рената

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Електротехника
4.0677
Членство платено до: Април 2016


Заводни Јан

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
СЛ.0170
Членство платено до: Мај 2014


Завојчев Коста

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Геодезија
8.0009
Членство платено до: Февруари 2016


Загурческа Милева

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.1050
Членство платено до: Април 2011


Заевски Момчило

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.1193
Членство платено до: Јули 2014


Заими Изет

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.0752
Членство платено до: Март 2015


Заири Ѓуљана

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.1163
Членство платено до: Јуни 2015


Зајкоски МетодијаЗајкоски Методија

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.0601
Членство платено до: Јуни 2015


Закев Марјан

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Електротехника
4.0286
Членство платено до: Јули 2011


Закевска Ташев Магдалена

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.1460
Членство платено до: Јуни 2016