Членови

Жантева Божикова Јасминка

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.0421
Членство платено до: Јануари 2016


Жарков Предраг

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Електротехника
СЛ.0020
Членство платено до: Мај 2014


Жарноски Лиме

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.1410


Жежељ Александар

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.0639
Членство платено до: Јуни 2013


Жежељ Вера

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.0153
Членство платено до: Декември 2014


Жежељ Константин

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.1429
Членство платено до: Април 2016


Желкова Наталија

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.1626
Членство платено до: Октомври 2012


Желческа Иваноска Роми

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Урбанистичко планирање
0.0483
Архитектура
1.0754
Членство платено до: Февруари 2016


Жерновски Борче

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.0920
Членство платено до: Март 2013


Жерновски Кирил

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.0445
Членство платено до: Јануари 2016


Живадиновиќ Роберт

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Геотехника
6.0016
Членство платено до: Јуни 2015


Живадиновиќ Саша

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.0172
Членство платено до: Декември 2015


Живков Ванчо

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Електротехника
4.0059
Членство платено до: Декември 2015


Живков Ванчо

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Електротехника
40059


Живковиќ Емилија

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.1120
Членство платено до: Јули 2011


Живковиќ Ненад

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.1117
Членство платено до: Мај 2010


Живковиќ Предраг

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
СЛ.0140
Членство платено до: Јануари 2015


Живковски Слободан

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.0261
Членство платено до: Декември 2013


Жилеска-Панчовска Д-р Валентина

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.0617
Членство платено до: Февруари 2016


Жупаниќ Хинко

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Машинство
СЛ.0026
Членство платено до: Јуни 2011