fShare
0
Pin It

 

Управниот одбор на Комората брои 9 члена и го сочинуваат перманентни и ротациони членови.

Перманентни членови на Управниот одбор се:

  • Претседателот на Комората
  • Потпретседателот на Комората
  • Раководителите на петте професионални одделенија со најголем број матични членови.

 Ротациони членови на Управниот одбор се:

  • Два претставника од сите останати помали професионални одделенија, кои ротираат секоја година во рамките на четиригодишниот мандат.

1. Проф. д-р Миле Димитровски

Претседател УО и на Комората на овластени архитекти и овластени инженери

Професор Миле Димитровски е дипломиран машински инженер, редовен професор на Машинскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје. Автор е на 21 учебник/скрипти и на преку 70 научни трудови од областа на енергетиката, моторите, екологијата итн.  Во своето богато експретско искуство, бил носител на бројни признанија и награди од домашен и меѓународен карактер.

 

2. Д-р Гајур Кадриу

Потпретседател на Комората на овластени архитекти и овластени инженери

 

3. Реџеп Асани

Раководител на одделението за архитектура

 

4. Проф. Д-р Петар Цветановски

Раководител на одделението за градежништво

 

5. Владко Тодоровски

Раководител на одделението за електротехника

 

6. Проф. Д-р Миле Димитровски

Раководител на одделението за машинство

 

7. М-р Жаклина Ангеловска

Раководител на одделението за урбанистичко планирање

 

8. Проф. Д-р Спасен Ѓорѓевски

Раководител на одделенито за геотехника

 

9. М-р Јован Христоски

Раководител на одделенито за сообраќај

 

10. Проф. Д-р Христина Спасевска

Раководител на одделенито за животна средина

11. Д-р Јован Јованов

Раководител на одделенито за геодезија

12. Проф. Д-р Ванчо Донев

Раководител на одделенито за ППЗ/ЗПР


Комората е членка на Европскиот совет на инженерски комори

Комората е членка на Светската федерација на инженерски организации