1. М-р Блашко Димитров

Претседател УО и на Комората на овластени архитекти и овластени инженери

 

2. Д-р Гајур Кадриу

Потпретседател на Комората на овластени архитекти и овластени инженери

 

3. Проф. Д-р Страхиња Трпевски

Редовен професор на Архитектонски факултет

 

4. Салим Хасани

Директот на МОДИНГ- градежна компанија, претседател на оделението на градежни инженери 
во Комората на овластени архитекти и овластени инженери на РМ

 

5. Проф. Д-р Миле Станковски

Декан и редовен професор на Факултетот за електротехника и информатички технологии во Скопје

 

6. Проф. Д-р Миле Димитровски

Редовен професор на Машинскиот факултет во Скопје

 

7. Проф. Д-р Милорад Јовановски

Редовен професор на Градежниот факултет во Скопје

 

8. Проф. Д-р Ванчо Ѓорѓиев

Редовен професор и раководител на катедрата по геодезија при Градежниот факултет во Скопје

 

9. М-р Жаклина Ангеловска

Урбанист - планер


Реџеп Асани

Претседател на Собранието на Комората на овластени архитекти и овластени инженери

Комората е членка на Европскиот совет на инженерски комори

Комората е членка на Светската федерација на инженерски организации