page contents

 

1. М-р Блашко Димитров

Претседател УО и на Комората на овластени архитекти и овластени инженери

 

2. Д-р Гајур Кадриу

Потпретседател на Комората на овластени архитекти и овластени инженери

 

3. Реџеп Асани

Раководител на одделението за архитектура

 

4. Проф. Д-р Петар Цветановски

Раководител на одделението за градежништво

 

5. Владо Тодоровски

Раководител на одделението за електротехника

 

6. Проф. Д-р Миле Димитровски

Раководител на одделението за машинство

 

7. М-р Жаклина Ангеловска

Раководител на одделението за урбанистичко планирање

 

8. Проф. Д-р Спасен Ѓорѓевски

Раководител на одделенито за геотехника

 

9. Д-р Јован Јованов

Раководител на одделенито за геодезија

 

10. Проф. Д-р Христина Спасевска

Раководител на одделенито за животна средина

 

11. М-р Јован Христоски 

Раководител на одделенито за сообраќај

 

12. Проф. Д-р Ванчо Донев

Раководител на одделенито за ППЗ/ЗПР


Pin It

Комората е членка на Европскиот совет на инженерски комори

Комората е членка на Светската федерација на инженерски организации