×

Порака

Заштита на лични податоци и користење колачиња

Оваа веб страница користи колачиња. Со користење на нашата веб страница, вие се согласувате дека можеме да ги поставиме овие типови колачиња на вашиот уред.

Погледни детали

Не се согласивте колачиња да бидат запишани на вашиот уред. Оваа одлука може да се смени.

Pin It

Комората врз основа на Статутот донесе одлука во 2013 година за востановување на 4 награди кои ќе бидат доделувани секоја година на 18ти декември на денот на Комората на истакнати инженери за исклучителен придонес во развојот на инженерската струка во Република Македонија.

Наградите се именувани по

 1. Проф. Борис Чипан, диплимиран инженер архитект
 2. Проф. д-р Александар - Цане Ангелов, дипломиран градежен инженер
 3. Проф. д-р Илија Черепналковски, дипломиран машински инженер
 4. Проф. д-р Станимир Јовановски, дипломиран електро инженер

 

ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДИТЕ ЗА 2023 ГОДИНА

 1. Планерскиот тим на АПП под раководство на м-р Андријана АНДРЕЕВА д.и.а. е добитник на наградата „Проф. Борис Чипан, дипломиран инженер архитект“
 2. Благоја ДИМИТРИЕСКИ, дипл. град. инж. е добитник на наградата „Проф. д-р Александар - Цане Ангелов, дипломиран градежен инженер“
 3. Сања СРБОВСКА, дипл. маш. инж. е добитник на наградата „Проф. д-р Илија Черепналковски, дипломиран машински инженер“
 4. Кирил КУЈУНЏИЕВ, дипл. ел. инж. е добитник на наградата „Проф. д-р Станимир Јовановски, дипломиран електро инженер“  

* На следниот ЛИНК можете да ја погледнете информацијата и фотографии свеченото доделување.

ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДИТЕ ЗА 2022 ГОДИНА

 1. Силјан МИХАЈЛОВСКИ, дипл. град. инж. е ко-добитник на наградата „Проф. д-р Александар - Цане Ангелов, дипломиран градежен инженер“
  Беким ЕМУРЛАИ, дипл. град. инж. е ко-добитник на наградата „Проф. д-р Александар - Цане Ангелов, дипломиран градежен инженер“
 2. Димитар ГЛИГОРОВ, дипл. инж. арх. е добитник на наградата „Проф. Борис Чипан, дипломиран инженер архитект“
 3. Ацо ТРПОСКИ, дипл. ел. инж. е добитник на наградата „Проф. д-р Станимир Јовановски, димпломиран електро инженер“
 4. Соња КИТАНЧЕВА ПЕТКОВСКА, дипл. маш. инж. е добитник на наградата „Проф. д-р Илија Черепналковски, дипломиран машински инженер“

 * На следниот ЛИНК можете да ја погледнете информацијата и фотографии свеченото доделување. 

 

ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДИТЕ ЗА 2021 ГОДИНА

 1. Горан ЈАКИМОВСКИ, дипл. град. инж. е добитник на наградата „Проф. д-р Александар - Цане Ангелов, дипломиран градежен инженер“
 2. Борислав ЈОСИФОВ, дипл. инж. арх. е добитник на наградата „Проф. Борис Чипан, дипломиран инженер архитект“
 3. Наташа МОЈСОСКА, дипл. ел. инж. е добитник на наградата „Проф. д-р Станимир Јовановски, димпломиран електро инженер“
 4. Мирослав ТОНОВСКИ, дипл. маш. инж. е добитник на наградата „Проф. д-р Илија Черепналковски, дипломиран машински инженер“

 * На следниот линк можете да ја погледнете целосната листа и кратки биографии на добитници на награди ЛИНК, а ТУКА можете да погледнете видео запис од доделувањето. 

 

ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА

 1. Наки КОСТОВ, дипл. град. инж. е добитник на наградата „Проф. д-р Александар - Цане Ангелов, дипломиран градежен инженер“
 2. Бесиан МЕХМЕТИ, дипл. инж. арх. е добитник на наградата „Проф. Борис Чипан, дипломиран инженер архитект“
 3. Миле ДАБЕСКИ, дипл. ел. инж. е добитник на наградата „Проф. д-р Станимир Јовановски, димпломиран електро инженер“
 4. Раде ЈАКИМОВСКИ, дипл. маш. инж. е добитник на наградата „Проф. д-р Илија Черепналковски, дипломиран машински инженер“
 • Владко ТОДОРОВСКИ, дипл. инж. ел. е добитник на Плакета за долгогодишен придонес во работата и развојот на Комората
 • Проф. Д-р Константин ДИМИТРОВ е добитник на Плакета за придонес во развојот на инженерството - енергетска ефикасност
 • Неџади Зулбеари, диа - Постхумно доделена БЛАГОДАРНИЦА за придонес во работата на Комората на овластeни архитекти и овластeни инженери во професионалното одделение за урбанисти планери

 * На следниот линк можете да ја погледнете целосната листа и кратки биографии на добитници на награди ЛИНК

 

ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДИТЕ ЗА 2019 ГОДИНА

 1. М-р Горан ТОДОРОСКИ е добитник на наградата „Проф. д-р Александар - Цане Ангелов, дипломиран градежен инженер“
 2. Д-р Александар РАДЕВСКИ е добитник на наградата „Проф. Борис Чипан, дипломиран инженер архитект“
 3. Фросина СЕЈЗОВА-ВЕЛКОВА е добитник на наградата „Проф. д-р Станимир Јовановски, димпломиран електро инженер“
 4. М-р Весна НЕДЕЛКОВСКА е добитник на наградата „Проф. д-р Илија Черепналковски, дипломиран машински инженер“

 * На следниот линк можете да ја погледнете целосната листа на добитници на награди ЛИНК

 

ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДИТЕ ЗА 2018 ГОДИНА

 1. Проф. д-р Голубка Нечевска-Цветановска е добитник на наградата „Проф. д-р Александар - Цане Ангелов, дипломиран градежен инженер“
 2. Рафаил Влчевски е добитник на наградата „Проф. Борис Чипан, дипломиран инженер архитект“
 3. Горан Мојсоски е добитник на наградата „Проф. д-р Станимир Јовановски, димпломиран електро инженер“
 4. Сашо Николоски е добитник на наградата „Проф. д-р Илија Черепналковски, дипломиран машински инженер“
 • Лилјана Настева-Симиџиевска е добитник на Благодарница за придонес во развојот на инженерството во областа на електротехниката

 * На следниот линк можете да ја погледнете целосната листа на добитници на награди, благодарници и плакети ЛИНК

 

ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДИТЕ ЗА 2017 ГОДИНА

 1. Миодраг Радониќ-Бато и Ранчо Христов се добитници на наградата „Проф. Борис Чипан, дипломиран инженер архитект“
 2. М-р Влатко Коцевски е добитник на наградата „Проф. д-р Александар - Цане Ангелов, дипломиран градежен инженер“
 3. Алекса Томовски е добитник на наградата „Проф. д-р Илија Черепналковски, дипломиран машински инженер“
 4. Дејан Петковиќ е добитник на наградата „Проф. д-р Станимир Јовановски, димпломиран електро инженер“

 * На следниот линк можете да ја погледнете целосната листа на добитници на награди, благодарници и плакети ЛИНК

 

ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

 1. Проф.д-р Славко Брезовски е добитник на наградата „Проф. Борис Чипан, дипломиран инженер архитект“
 2. Доц.д-р Денис Поповски е добитник на наградата „Проф. д-р Александар - Цане Ангелов, дипломиран градежен инженер“
 3. Влатко Иванов е добитник на наградата „Проф. д-р Илија Черепналковски, дипломиран машински инженер“
 4. Драган Стефанов е добитник на наградата „Проф. д-р Станимир Јовановски, димпломиран електро инженер“
 • Проф.д-р Наум Гапковски е добитник на Благодарница - Плакета во областа на геотехниката

 

ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА

 1. Д-р Георги Константиновски е добитник на наградата „Проф. Борис Чипан, дипломиран инженер архитект“
 2. Здравко Јаковлевски е добитник на наградата „Проф. д-р Александар - Цане Ангелов, дипломиран градежен инженер“
 3. Миле Младеновски е добитник на наградата „Проф. д-р Илија Черепналковски, дипломиран машински инженер“
 4. Саша Накиќ е добитник на наградата „Проф. д-р Станимир Јовановски, димпломиран електро инженер“
 • Шабан Алиу е добитник на Благодарница - Плакета во областа на градежништвото

 

ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДИТЕ ЗА 2014 ГОДИНА

 1. Проф.д-р Митко Хаџи-Пуља е добитник на наградата „Проф. Борис Чипан, дипломиран инженер архитект“
 2. Проф. д-р Грозде Алексовски е добитник на наградата „Проф. д-р Александар - Цане Ангелов, дипломиран градежен инженер“
 3. Илија Тикваровски е добитник на наградата „Проф. д-р Илија Черепналковски, дипломиран машински инженер“
 4. Душко Јовчев е добитник на наградата „Проф. д-р Станимир Јовановски, димпломиран електро инженер“
 • Проф. д-р Петар Муличковски е добитник на Благодарница - Плакета во областа на архитектурата
 • Христинка Матоска е добитник на Благодарница - Плакета во областа на електротехниката
 • Д-р Африм Вокши е добитник на Благодарница - Плакета во областа на градежништвото