Одделение на урбанисти и планери

Монографија

MONOGRAFIJA

 

 

 

 

 

 

Флаер

Komora trifold web 18.07.2017 001

Брошура

Broshura Komora web 18.07.2017 001

Монографија Инженерски прстен

MonografijaInzPrsten

 

 

 

 

 

 

2. Во која форма сакате да го добивате списанието на Комората - ПРЕСИНГ?

Cert Logo DAS 9001 web

 

16 letna shkola NisМеѓународен научно-стручен собир - 16-та Летна школа за урбанизам, Пролом Бања, хотел „Радан“ Пролом, 1-3. Јули 2020 година. Според околностите на тековната пандемија „Ковид-19“ во светот и во Република Србија, на собирот присуствуваа помалку учесници од претходните години. Поради таа причина отсуствуваа бројни редовни посетители и драги гости, особено од странство. И покрај ваквата ситуација на собирот оваа година земаа учество повеќе од 90 учесници со презентации и придружни програми.

На собирот со свој труд учествуваше д-р Жаклина Ангеловска, раководител на Одделението за урбанисти и планери при Комората ОАИ.

Извештај од учество на 28 саем на урбанизмот во НишНа покана од страна на Здружението на урбанисти на Србија  представници од одделението на урбанисти при  КОАИ земаа учество на овој саем со два труда односно два урбанистички плана изработени од планерите Илија Беличоски и Филип Јовески вработени во ЈП ПУП Прилеп.  

10

Меѓународен научен собир - 15 Летна школа за урбанизам во Сомбор На покана од страна на Здружението на урбанисти на Србија за прв пат по осамостојување на Македонија и формирање на КОАИ наши представници земаа учество на ваков вид на научен собир каде беше доставен трудот под наслов: “Промените на казнено-прекршочните одредби во законите за просторно и урбанистичко планирање во периодот од 1996 до 2016 година во Република Македонија кои влијаат врз квалитативната промена на законотчии автори се: Др Жаклина Ангеловска и Проф.др Страхиња Трпевски.