Настани и конференции

×

Порака

Заштита на лични податоци и користење колачиња

Оваа веб страница користи колачиња. Со користење на нашата веб страница, вие се согласувате дека можеме да ги поставиме овие типови колачиња на вашиот уред.

Погледни детали

Не се согласивте колачиња да бидат запишани на вашиот уред. Оваа одлука може да се смени.

Презентација на нацрт верзии од Правилник за енергетски карактеристики на згради и Правилник за енергетска контрола на згради

Домашни
 Завршено пријавување
 
45
Датум: Вторник, 21 Мај 2024 13:00

Локација: Сала на Комора ОАИ

Во рамките на European Western Balkans Joint Fund и Проектот Western Balkans Regional Energy Efficiency Programme REEP Plus (Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, North Macedonia, Kosovo, Montenegro and Serbia), меѓународна техничка работна група со учество на експерти од Англија, Шпанија, Грција, Хрватска, Србија и тројца локални експерти од Македонија, ги изработи двете нови нацрт верзии на македонските правилници, Правилник за енергетски карактеристики на згради и Правилник за енергетска контрола на згради, како подзаконска регулатива на Законот за енергетска ефикасност на згради.

Комора на овластени архитекти и овластени инженери организира презентација на двата правилника од страна на двајца наши колеги кои во периодот од јуни 2020 до април 2023 година работеа во состав на меѓународниот екпертски тим.

Презентери се д-р Петар Николовски, дипл. инж. арх. и Драган Блажев, дипл. ел. инж., МБА (магистер по бизнис администрација).

Содржина на презентацијата е:

  • Теоретска информација за содржините на двата правилника.
  • Информација за практична употреба на Правилникот за енергетски карактеристики на згради од аспект на актуелната реалност во Македонија и можноста барањата од Правилникот да се исполнуваат без поголеми проблеми. За таа цел, фокус во овој дел на презентацијата е кратка „Студија на случај“ во која се анализира реална зграда во Скопје изградена во периодот 2020 – 2022, но според новиот Правилник и со математичка процедура за креирање Сертификат за енергетска и еколошка оценка на зградата. При тоа главна алатка е т.н. „виртуелна зграда“, креирана како референтна.

 

Слободни места
35
Број на места
80

 

Листа на учесници

Семијал Хасани ЗинериСемијал Хасани Зинери (1)
Филип ЈовескиФилип Јовески (1)
Ана ЃорѓиевскаАна Ѓорѓиевска (1)
Билјана КикерковаБилјана Кикеркова (1)
Зорица ЃорѓиевскаЗорица Ѓорѓиевска (1)
Александар ЈаневАлександар Јанев (1)
Љубомир ЈаневЉубомир Јанев (1)
Снежана Јаковлевска ДелиулановаСнежана Јаковлевска Делиуланова (1)
Ана ГеоргиеваАна Георгиева (1)
Сабит  ЏафериСабит Џафери (1)
Марија Павловиќ ЛатасМарија Павловиќ Латас (1)
Кристина Петрушева РусескаКристина Петрушева Русеска (1)
Катерина ПетрушевскаКатерина Петрушевска (1)
Јана Јаневска ТерзиоскаЈана Јаневска Терзиоска (1)
Викторија Будимовска СкаричеваВикторија Будимовска Скаричева (1)
Андреја ФилиповиќАндреја Филиповиќ (1)
Ивана ПеткановскаИвана Петкановска (1)
Нада БрајковскаНада Брајковска (1)
драган ѓорѓевиќдраган ѓорѓевиќ (1)
Марија СтанковскаМарија Станковска (1)
Гордана ФилевскаГордана Филевска (1)
Валентина ЧедиќВалентина Чедиќ (1)
Бојан ИлиевБојан Илиев (1)
Зора КаралиеваЗора Каралиева (1)
Весна НеделковскаВесна Неделковска (1)
маја Хаџи Јордановамаја Хаџи Јорданова (1)
Златко НасескиЗлатко Насески (1)
Јулијана СтојкоскаЈулијана Стојкоска (1)
Делчо ПеевДелчо Пеев (1)
Соња НаковскаСоња Наковска (1)
Хекуран ХазариХекуран Хазари (1)
Константин ДимитровКонстантин Димитров (1)
Абдула ФетахуАбдула Фетаху (1)
Aнгелка МихајловскаAнгелка Михајловска (1)
Даме ДимескиДаме Димески (1)
Биљана СтамболискаБиљана Стамболиска (1)
Павле. ТопузовскиiПавле. Топузовскиi (1)
Жаклина АнгеловскаЖаклина Ангеловска (1)
Христина МерункаХристина Мерунка (1)
Наталија Андонова Наталија Андонова (1)
Симона Костовска Симона Костовска (1)
Ивана Топаловска ЈовичиќИвана Топаловска Јовичиќ (1)
Ванчо ЃеоргиевскиВанчо Ѓеоргиевски (1)
Благица АндоноскаБлагица Андоноска (1)
Билјана Главинчевска-ВранишкоскаБилјана Главинчевска-Вранишкоска (1)